Xrundan – digital tipsrunda

Xrundan i Mörrum är en digital tipsrunda där det varje vecka publiceras nya frågor som man läser av i sin mobiltelefon via en QR-kod. Vissa temaveckor planeras med frågor inom ett speciellt ämne. Allt du behöver är ett par sköna skor och en mobiltelefon.

Tipsrundan startar vid Folkets Park i Mörrum och är cirka 2,8 kilometer lång. Rundan är tillgänglighetsanpassad och slingrar sig längs Mörrumsån och vidare in i samhället.

Här kan du läsa mer och få instruktioner om hur det går till