Denna webbplats följer riktlinjer enligt webbtillgänglighetsdirektivet WCAG.

Se tillgänglighetsredogörelse på karlshamn.se